Kunstgræsbane

Støt op om en bæredygtig kunstgræsbane i Harlev

Hvorfor kunstgræsbane i Harlev?


Harlev Idræts- & Kulturcenter ønsker at udvide med en alsidig udendørsfacilitet, der på samme vis som multihuset kan understøtte vores formål om at drive og vedligeholde et samlingssted for borgere, foreninger og instutioner i Harlev og  omegn. 


Udvidelse af idrætsfaciliteterne understøtter byudviklingen i Harlev

Gældende kommuneplan fortæller, at Harlev får vokseværk. Harlev er perspektivområde og der forventes udvidelse af byen med mellem 375-425 parceller (særligt øst og syd for byen) i perioden 2025-2030. Udbygningen vil betyde flere aktive borgere på tværs af idræts- og kulturaktiviteter.


Bæredygtig pilotprojekt i samarbejde med Aarhus Kommune

Kunstgræsbanen i Harlev er udset som pilotprojekt for bæredygtige kunstræsbaner i kommunen.

Det betyder, at baneopbygningen udføres med bæredygtiget infill og uden gummigranulat.


Flere medlemmer til idrætsklubben

I dag foregår vintertræningen på vores lille multibane. Foreningens 400 medlemmer kan træne 45 min. pr. hold pr. uge. Med en kunstgræsbane vil der være mulighed for flere ugentlige træningspas

for både ungdom og seniorer. Vintertræning på kunstgræs vil med garanti sikre flere medlemmer til fodboldafdelingen. Vi oplever allerede i dag tilgang. At kunne udbyde 2 træningspas til alle hold henover vinteren, vil kunne fastholde og motivere vores talenter til at blive i Harlev IK.Tidsplan

2021 / Idé

Idéen til kunstgræsbanen opstår


2022 / Igangsættelse

Projektetudvikling og etablering af styregruppe


2023 / Tilsagn

Aarhus kommune giver tilsagn om at støtte projektet med 3,5 mio. kr.


2023-24 / Indsamling

Indsamling af midler hos private, virksomheder og fonde


2025 / Anlæg

Byggeriet sættes igang primo 2025


2025 / Ibrugtagning

Målet er, at kunstgræsbanen tages i brug sommeren 2025


Hvilke muligheder skaber vi?

Projektet indeholder:

En 105x68 meter 11 mandsbane, derudover opstregning af to stk. 8 mandsbaner på tværs.

Siddezone indbygget i eksist. skråning, aktivitetszone med faste lærings- og motorikinstallationer. 

Gang, løbe og cykelsti langs banen, der også kan anvendes til opvarmning og træningspas.

Vi ønsker at etablere en kunstgræsbane med tilhørende

udenomfacilitet, der kan sikre:

 • At vi i Harlev og i samarbejde med Aarhus Kommune kan tilbyde gode og attraktive udendørs idrætsfaciliteter til en bred vifte af formål


 • At kunstgræsbanen anvendes optimalt året rundt og dermed bidrager til en forbedring af boldbanesituationen generelt for Harlev Idrætsklub


 • At medvirke til at fremme fodboldsporten generelt i Aarhus Kommune
  • At kunstgræsbanen er tilgængelige for alle klubber og foreninger i den vestlige del Aarhus, hvor tilbuddet af kunstgræsbaner er minimalt


  • At kunstgræsbanen placeres, så børn og unge i videst mulige omfang har adgang til facilitet i tæt forbindelse med skole og fritidstilbud

   Sådan støtter du

   Du kan bruge følgende 2 muligheder som privat person.

   Ønsker du at tegne et erhvervsponsorat så tag fat i vores foundinggruppe

   DGI gavefond

   Du kan give dit bidrag via DGI gavefond, så sker indberetningerne til SKAT helt automatisk, hvilket vi anbefaler*.

   MobilePay

   Du kan også støtte projektet ved at overføre et beløb via MobilePay. MobilePay nr. 132330. Her skal du selv indberette til SKAT*.

   Erhvervsponsorater

   Du kan som erhvervdrivende støtte
   kunstgræs-projektet.

   Foundinggruppen kan kontaktes på

   info@hiogk.dk

   *Fradragsregler Træk din støtte til Harlev Idræts- & Kulturcenter fra i SKAT. Dit bidrag til Harlev Idræts- & Kulturcenter er fradragsberettiget. Du kan trække hele dit bidrag fra i skat. Harlev Idræts- & Kulturcenter er godkendt af myndighederne (iht. Ligningslovens §8A) og skal indberette fradragsberettigede bidrag mellem 1-15.000 kr. til SKAT. Værdien af skattefradraget vil blive refunderet i forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT for det år indbetalingen sker - det vil sige typisk marts måned året efter. Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. år pr. person. Yderligere indbetaling vil således ikke være fradragsberettiget. Hvis ægtepar hver for sig giver gaver, får de hver for sig fradrag efter de ovennævnte regler.


   MobilePay Anvendes alternativt MobilePay 132330 kan indbetaler selv indberette fradrag for den del af beløbet som overstiger 500 kr.


   Læs desuden mere om samarbejdet med Harlev Idrætsklub og om projektet her.