Indsamling

STATUS PÅ LOKALINDSAMLINGEN

OKTOBER 2021

 

2.705.000,- kr.


MÅLET ER 3 MIO. KR.

Støt byens nye samlingssted.

Jo større opbakning

desto bedre faciliteter.

Hvorfor støtte projektet?


Der har være talt om og kæmpet for en multihal i årevis, og nu er der politisk velvilje til at støtte projektet. Derfor skal alle kræfter sættes ind NU.


Aarhus Kommune bidrager med 7 mio. kroner til projektet. Vi har lovet at skaffe mindst 2,5 mio. lokalt. Skaffer vi dette beløb, gennemføres projektet, da vi så kan låne det resterende beløb.


Jo flere penge vi indsamler jo flere ønsker til indretning, faciliteter og arkitektur kan vi opfylde. Derfor er hver en krone der bliver givet til glæde for dig og din familie!

Sådan støtter du

I marts måned var vores frivillige ambassadører rundt i harlev og omegn.

Formålet var at fortælle om projektet og hvordan man kan støtte det.

Så nu er det op til dig. Du kan bruge følgende 2 muligheder.

DGI gavefond

Du kan give dit bidrag via DGI gavefond, så sker indberetningerne til SKAT helt automatisk, hvilket vi anbefaler*.

MobilePay

Du kan også støtte projektet ved at overføre et beløb via MobilePay. MobilePay nr. 57115. Her skal du selv indberette til SKAT*.

Erhvervsponsorater

Du kan som erhvervdrivende støtte
Harlev Idræts- & Kulturcenter.

Læs mere om projektet og dine støttemuligheder her

*Fradragsregler Træk din støtte til Harlev Idræts- & Kulturcenter fra i SKAT. Dit bidrag til Harlev Idræts- & Kulturcenter er fradragsberettiget. Du kan trække hele dit bidrag fra i skat. Harlev Idræts- & Kulturcenter er godkendt af myndighederne (iht. Ligningslovens §8A) og skal indberette fradragsberettigede bidrag mellem 1-15.000 kr. til SKAT. Værdien af skattefradraget vil blive refunderet i forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT for det år indbetalingen sker - det vil sige typisk marts måned året efter. Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. år pr. person. Yderligere indbetaling vil således ikke være fradragsberettiget. Hvis ægtepar hver for sig giver gaver, får de hver for sig fradrag efter de ovennævnte regler.


MobilePay Anvendes alternativt MobilePay 57115 kan indbetaler selv indberette fradrag for den del af beløbet som overstiger 500 kr.

Lokalindsamlingens faser


For at nå målet er der planer om følgende aktiviteter og initiativer.

Husstandsindsamling

FRA MARTS MÅNED 2018

Ambassadørene stemmer dørklokker i hele Harlev og omegn. Formålet med besøgene er at fortælle byens borgere omkring projektet og opfordre til at støtte op.


Hen over året 2018 vil byens borgere ved flere lejligheder have mulighed for at donere penge til projektet.Foreningsliv / Events

HELE 2018

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Harelv Idræts- & Kulturcenter og HIK.


Derfor vil flere events i idrætsforeningen donere overskuddet til det kommende byggeri. Af events kan nævnes forårsopvisning i gymnastik, Det Østjyske Bakkeløb, løbeevents under Harlev Løb & Motion samt Harlev Festen 2018.

Erhvervsindsamling

FORÅRET 2018

Ildsjæle med relationer til områdets erhvervsliv har sagt ja til at besøge virksomhederne i området.

Udstyret med forskellige sponsorpakker tror vi på samarbejde og tilsagn om støtte til projektet.


Fælles informationsmøde januar 2018 for byens erhvervsliv kick startede erhvervsindsamlingen.

Fonde og samarbejdspartnere

INDTIL BYGGERIET PÅBEGYNDER

Der sendes ansøgninger afsted til forskellige lokale og nationale fonde, som har til formål at støtte både byggeri, indretning og aktiviteter som er indeholdt i vores projekt.Tusind tak for din støtte


Til alle jer der støtter Harlev Idræts- & Kultuscenter skal lyde en stor tak.


Styregruppen bag projektet har sammen med foreningslivet, Næshøjskolen, Dagtilbudene, Lokalcenter Næshøj, byens erhvervsliv og Aarhus Kommune længe arbejdet intenst med projektet - og der foreligger nu et særdeles spændende projekt, som på bedste vis giver idræts- og kulturlivet i Harlev et kæmpe løft.