Arrangementer

Kommende arrangementer

Life is Amazing

Torsdag d. 20. april 2023 kl. 19.00-21.00

Entre 50 kr.


Foredrag med Susanne Jars i HI&K caféen. Hør om en unik rejse med kajak i sydgrønland (Tasiilaq-Nanortalik), og mødet med lokale bopladser, fantastiske landskaber og sæler, hvaler og isbjørne.


Susanne medbringer udstyr fra turen og fra sine år som kajak instruktør i Grønland gennem 17 år.

Ordinær generalforsamling

Mandag den 27. marts 2023 kl. 19.30 – 21


Så er det tid til generalforsamling i Harlev Idræts- & Kultucenter. Alle er velkomne. Generalforsamlingen finder sted i caféen i HI&K.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent henholdsvis referent.
 2. Årsberetning v. formanden
 3. Regnskab for Harlev Idræts- & Kulturcenter
 4. Indkomne forslag – Fremsendes senest 20. marts 2023
 5. Valg af medlemmer til bestyrelse.
  Bestyrelsespost 1 – På valg. (Formand Martin Trærup)
  Bestyrelsespost 2 – Ikke på valg (Næstformand Jacob Damgaard)
  Bestyrelsespost 3 – Ikke på valg (Tom Bøge)
  Bestyrelsespost 4 – På valg. (Egon Leegaard Jørgensen)
  Bestyrelsespost 5 – På valg (Søren Nedergaard).
  Suppleant nr. 1 – På valg (Jan Bruus)
  Suppleant nr. 2 – Pt. ikke besat.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag

Første gang den 28. februar


Deltag i livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus universitet. Livestreamingen kan ses i caféen i HI&K. Læs mere her


Nedenstående foredrag kan ses i caféen:

Hvad Grønlands indlandsis lærer os

Tirsdag d. 28. februar, kl. 19–21


Det er bare en virus

Tirsdag d. 7. marts, kl. 19–21


Kaffe

Tirsdag d. 21. marts, kl. 19–21


Stjernernes vilde liv

Tirsdag d. 28. marts, kl. 19–21


Fremtidens RNA-medicin

Tirsdag d. 18. april, kl. 19–21


Myrer

Tirsdag d. 25. april, kl. 19–21